Indoorová reklama v Praze

Proč indoor?
  • Veřejné instituce vykazují stálou vysokou průchodnost
  • Lidé se pohybují v bezprostřední blízkosti reklamy
  • U nosičů stráví člověk delší dobu, než v outdooru, reklama má tak větší efekt
  • Volbou institucí lze efektivně oslovovat vybrané cílové skupiny
  • Kampaně jsou finančně dostupnější, než v jiných mediích
Proč InsiderMedia?
  • Disponujeme vůbec největším indoorovým plakátem (1414x1000), který nelze přehlédnout
  • Menší formáty kampaní mají vzhledem k čekacím dobám stejnou účinnost jako velké formáty
  • Dělený plakát znamená nižší cenu a tedy vyšší efektivitu
  • Tisk je zdarma