Nemocnice:
100 reklamních ploch v čekárnách velkých nemocnic, poliklinik a soukromých ordinacích

Školy:
100 reklamních ploch na velkých středních a vysokých školách


Distribuce reklamních letáků a plakátů v počtu až 10 000 Ks měsíčně v jakékoliv síti našich nosičů
Propagace kulturních akcí za zvýhodněné ceny na základě barteru nebo mediálního partnerství

Kulturní instituce:
45 reklamních ploch na centrále a pobočkách městské knihovny, v divadlech, klubech a v dalších kulturních institucích