Účinnost reklamních ploch InsiderMedia

  • V únoru 2012 jsme využili počitatelnosti indooru a objednali průzkum účinnosti této propagace. 
  • Průzkum probíhal v nemocnicích, poliklinikách a čekárnách doktorů.
  • Bližší informace rádi zašleme na vyžádání nebo představíme osobně.

  • Průměrná čekací doba v čekárnách: 43 minut
  • Viditelnost reklamních nosičů: 73,6%
  • Průměrná účinnost jedné reklamy: 20,8%
  • V absolutních číslech:Průchodnost100 %600 000
Viditelnost73,6 %442 000
Účinnost20,8 %91 600

uváděné hodnosty jsou za měsíc