Reklama v hromadné dopravě s InsiderMedia

Hromadná doprava je místo, kde většina z nás nedobrovolně tráví denně dlouhé desítky minut. To z nádraží, zastávek, vlaků a autobusů ale dělá ideální příležitost, jak oslovit tisíce lidí, kteří na rozdíl od jiných způsobů reklamy často v těchto případech reklamní sdělení i uvítají jako formu rozptýlení během čekání.

Meziměstská doprava

Reklama ve vlacích – již od 360 Kč/ks!

Rámečky ve vlacích jsou reklamní nosiče formátu 49 x 49 cm umístěné v interiérech vlaků příměstské dopravy a v Pendolinech. Vlaky příměstské dopravy jsou využívané především pro pravidelné dojíždění do zaměstnání a škol ve větších městských aglomerací. Většina těchto reklamních ploch je umístěna v moderních vlakových soupravách typu CityElefant. Na regionálních tratích jsou pak umístěné v klasických motoráčcích typu 809 a 810 a moderních soupravách řady 814, tzv. Regionovách. Interiéry vozových jednotek SC Pendolino představují výjimečnou příležitost oslovit vyšší manažerskou skupinu cestujících na pravidelných linkách mezi Prahou a Ostravou.

Kampaně se objednávají vždy po 50 ks rámečků na 1 depo v případě příměstské dopravy. Reklama v Pendolinech se objednává v sítích po 77 ks. Reklamu ve vlacích lze objednat minimálně na 1 měsíc, a to zpravidla od 1. dne v měsíci. Ve výjimečných případech mohou být kampaně zahájeny i jiný den.

Uvedená cena platí pro nekomerční účely.

CLV na nádražích – již od 2100 Kč/ks

CLV (citylighty) jsou prosvětlené reklamní nosiče o rozměru 118,5 x 175 cm instalované v prostorách nádraží ČD. Jsou umístěny především v nádražních halách, podchodech a příchodech k vlakům. Při vybírání pozic pro umístění těchto nosičů jsme se soustředili na místa s vysokou frekvencí pohybu cestujících. CLV naleznete na všech frekventovaných nádražích po celé České republice.

CLV jsou vhodné pro využití jak pro celorepublikovou, tak i lokální kampaň. Jsou podsvícené po celý den, čímž zvyšují svou atraktivitu a budí pozornost u cestujících. Pro větší efektivitu doporučujeme CLV kombinovat především s rámečky příměstské dopravy. Kampaně se objednávají vždy od 1. do 28. dne v kalendářním měsíci.

Uvedená cena platí v režimu last minute pro nekomerční účely.

Variaposter – již od 1090 Kč/ks

Variapostery tvoří spolu s rámečky o rozměru 49 x 49 cm základní a nejúčinnější nástroj pro komunikaci s cestujícími na železnici. Jsou umístěné výhradně na nejfrekventovanějších místech nádraží, na nástupištích a v podchodech a příchodech k vlakům. Na nástupištích jsou často kombinovány s moderními lavičkami pro pohodlnější čekání. Toto umístění, spolu s vysokou průměrnou dobou strávenou cestováním a čekáním na vlak, zaručuje variaposterům mimořádnou míru pozornosti od cestujících.

Další výhodou variaposterů je jejich variabilita – lze je využít buď jako celý formát (252 x 119 cm – menší billboard), nebo jako 3 plakáty A0. Výjimečné umístění dokumentuje i výjimečná účinnost – 86 % cestujících, kteří na svých cestách využívají nádraží, kde jsou nainstalovány variapostery, si jich všímá při každé cestě vlakem. Téměř 58 % cestujících si je schopno vybavit konkrétní reklamní kampaň. Pro ještě větší účinek nebo pro širší pokrytí doporučujeme kombinovat s rámečky příměstské dopravy.

Kampaně se objednávají ve 14denních cyklech vždy od 1. nebo 15. dne v kalendářním měsíci.

Uvedená cena platí v režimu last minute pro nekomerční účely.

Městská hromadná doprava

Letáčky v MHD – již od 87 Kč/ks

Reklamní letáčky umístěné v rámech nad okny v tramvajích, autobusech a trolejbusech jsou reklamním médiem atraktivním především pro svou cenovou dostupnost a vhodnost pro téměř jakoukoliv reklamní kampaň. Toto médium je dostupné zejména v krajských městech s velkým využitím městské hromadné dopravy (např. v Praze, Brně, Ostravě a dalších).

V Praze je možné zacílit reklamu specifičtěji, a to užším výběrem z většího množství vozoven, na kterých jsou letáčky do tramvají instalovány.

Nejobvyklejšími formáty jsou A4 na výšku (210 x 297 mm) nebo A3 na šířku (420 x 297 mm). Letáčky ve vozech MHD lze objednat po násobcích 50 kusů.

Kampaně se realizují zpravidla po měsících a spouštějí se k 1. nebo 16. dni v kalendářním měsíci. Ve výjimečných případech je možné realizovat 14denní kampaň.

Obrazovky ve vozech MHD – již od 150 Kč/ks

Jde o moderní obrazovky ve vozech MHD ve více než 20 městech po celé ČR. Kromě reklamních sdělení se na obrazovkách promítají také aktuální lokální informace, takže jsou vítaným zpestřením pro místní cestující a zároveň tak více přitahují jejich pozornost.

Toto médium je zastoupeno ve většině velkých měst ČR (např. v Brně, Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Pardubicích a dalších). V Praze toto médium v současné době neexistuje.

Reklamu lze objednat v jednotlivých městech nebo celoplošně. Kampaně se objednávají na 1 měsíc a spouští se vždy k 1. nebo k 15. dni v měsíci. Ve výjimečných případech je možné kampaň objednat pouze na 14 dní.

Reklamní spoty mohou mít podobu statických obrázků nebo videa. Délka spotů se pohybuje od 10 do 30 sekund.

Polepy MHD – již od 1 600 Kč/ks

Jedná se o polepy vozů městské hromadné dopravy v Praze a dalších krajských městech. Toto reklamní médium má velmi vysokou viditelnost a vzhledem k tomu, že se neustále pohybuje, má i významný zásah v celém městě, kde se kampaň realizuje.

Vinylové reklamní fólie mají vysokou životnost a vypadají dobře bez ohledu na počasí i po 3 měsících.

Nejběžnějším formátem jsou tzv. queen size neboli QS fólie. Mají rozměr 220 x 60 cm.

Dalšími běžnými formáty jsou PS fólie (135 x 60 cm), KS fólie (360 x 60 cm), CL side (118,5 x 175 cm), busboard (430 x 230 cm) tramboard (510 x 240 cm nebo 870 x 265 cm) a samozřejmě celopolep, u kterého se na delší období polepí úplně celá tramvaj. S ohledem na zvolený formát lze toto médium využívat velmi kreativně, zejména u formátů, které mají přesah do oken vozů.

Kampaně se objednávají na 1 měsíc nebo déle. Ve výjimečných případech lze objednat také 14denní kampaň. Ve většině měst je možné reklamu spustit pouze 1. den v kalendářním měsíci, v některých městech mohou kampaně začínat i 16. den v měsíci.

Zastávky – již od 2 950 Kč/ks

Prosvětlené vitríny na zastávkách MHD jsou velice populárním a dobře viditelným reklamním nástrojem, který se hodí nejen na komunikaci značky, ale také jako lokální pozvánka na vaši akci.

Je možné využít reklamní CLV (citylight) vitríny o rozměru 118,5 x 175 cm nebo třeba celý přístřešek zastávky a reklamu tak pojmout kreativně. Kampaně se objednávají minimálně na jeden kalendářní měsíc, a to vždy od 1. do 28. dne v měsíci.

Uvedená cena platí v režimu last minute pro nekomerční účely.

CLV ve stanicích metra – již od 2 950 Kč/ks

CLV (citylight) vitríny jsou umístěny v metru přímo na nástupištích, při vstupu a výstupu ze stanice, ve vestibulech, přestupních stanicích, spojovacích chodbách a v podchodech. Každý den s nimi přijdou do styku přibližně dva miliony cestujících, kteří využívají pražské metro.

V metru je k dispozici celkem 1 220 ploch, které lze dle konkrétního požadavku a aktuální nabídky pronajmout i jednotlivě. Kampaně se realizují vždy minimálně na dobu jednoho měsíce.

Rozměr plakátu je 118,5 x 175 cm. Tzv. viditelný rozměr (část plakátu, která je vidět po umístění do vitríny) pak činí 113,5 x 166 cm.

Rámečky na eskalátorech – již od 1 050 Kč/ks

Rámečky B1 podél eskalátorů do metra jsou nejvíce využívaným médiem v pražském metru. Díky obrovskému zásahu při relativně krátké době expozice jsou vhodné zejména pro komunikaci značky (tzv. brand). Nejlépe zde fungují jednoduchá, přímočará sdělení.

Kampaně se objednávají v sítích po 50 nebo 100 kusech. Sítě jsou pevně dané a neměnné a jsou vždy rovnoměrně rozložené napříč celou Prahou. Délka kampaní je zpravidla 1 měsíc, nejkratší kampaně mohou trvat 14 dní. Všechny kampaně se spouští buďto k 1., nebo k 16. dni v měsíci.

Rozměr plakátů je B1, tedy 70 x 100 cm. Uvedená cena platí v režimu last minute pro nekomerční účely.

Reklama ve vozech metra – již od 575 Kč/ks

Reklama přímo ve vozech metra přináší výhodu dlouhé expozice. Lidé jsou v blízkosti kampaní delší dobu a mají tak možnost si vaše sdělení lépe zapamatovat.

Další nespornou výhodou tohoto média je, že umožňuje komunikovat detailnější informace. Lidé mají na reklamu dostatek času a jsou v těsné blízkosti reklamních nosičů.

Na všech formátech se kampaně objednávají zpravidla na 1 měsíc (nebo déle), ve výjimečných případech lze objednat také 14denní kampaň.

Rámečky nad okny o rozměru 106 x 19 cm je možné objednat na všech trasách metra, rámečky u dveří o rozměru 49 x 49 cm jsou k dispozici na trasách A a B.

Metrovision – již od 50 Kč/ks

Metrovision je celkem 36 informačních ploch na 9 stanicích metra. Kromě reklamních sdělení se na plochách promítají také aktuální informace, takže jsou vítaným zpestřením pro místní cestující a zároveň tak více přitahují jejich pozornost.

Denní zatížení 9 stanic, ve kterých je Metrovision nainstalováno, činí 692 500 cestujících, z nichž 73 % toto médium sleduje.

Reklamní spoty mají délku 10 sekund. Při objednání kampaní si je třeba vybrat jednu nebo více stanic. Na každé stanici se bude reklama zobrazovat na všech 4 plochách.

Promítací čas se dělí na časová pásma, přičemž každé pásmo je zpoplatněné jinou částkou.